PRIVACY POLICY FOOD HAPPINESS GROUP

 Laatste versie: mei 2023

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van FOOD HAPPINESS BV (met zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, BTW BE-0666.958.142, RPR Gent, afdeling Kortrijk, hierna “FOOD HAPPINESS”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige Privacy Policy is onder meer van toepassing op (i) onze “Website” (d.w.z. https://www.spuntinigroup.be), (ii) onze Webshop zoals beschikbaar via de Website en (iii) alle (commerciële) relaties tussen FOOD HAPPINESS en onze klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Policy beschrijft (i) hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan; (ii) de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens; en (iii) de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen en om uw persoonsgegevens te beveiligen.

FOOD HAPPINESS respecteert uw privacy en wij streven er altijd naar om te handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals (niet-limitatief): (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG“); (ii) de Data Protection Act 2018 van het Verenigd Koninkrijk (UK) (“UK AVG“); (iii) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018; (iv) de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, met inbegrip van toekomstige wijzigingen en herzieningen daarvan; en/of (v) (toekomstige) nationale wetgeving met betrekking tot de implementatie van de AVG (samen: “Privacywetgeving“).

Gelieve deze Privacy Policy te lezen in samenhang met onze legal disclaimer en cookie policy.

1       FOOD HAPPINESS als verwerkingsverantwoordelijke

Juridische entiteitFOOD HAPPINESS BV (“FOOD HAPPINESS”)
AdresNijverheidslaan 70, 8540 Deerlijk (België)
BTW nummer:BE-0666.958.142

FOOD HAPPINESS is de aanbieder en eigenaar van de Website en Webshop. In het licht van de Privacywetgeving, zal FOOD HAPPINESS optreden als VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy. Dit betekent dat wij de controle hebben over (en dus verantwoordelijk zijn voor) uw persoonsgegevens.

2       Wijze van verzameling persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en anderszins verwerken en het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken, kan verschillen afhankelijk van uw relatie met FOOD HAPPINESS. In het bijzonder onderscheiden wij vijf verschillende scenario’s:

  • U bent aan het browsen op onze Website;
  • Uw onderneming is een actieve klant van FOOD HAPPINESS en/of u bent een geautoriseerde gebruiker van de Webshop;
  • U (wenst) updates en nieuwsbrieven met betrekking tot FOOD HAPPINESS producten  te ontvangen;
  • U bent een prospect en/of zoekt een commerciële relatie met FOOD HAPPINESS;
  • U bent | uw onderneming is een partner of een leverancier van FOOD HAPPINESS.

3       Verwerkingsactiviteiten FOOD HAPPINESS

3.1   U bent aan het browsen op onze Website

FOOD HAPPINESS contacteren via het contactformulier op de Website 
Doel:Om eventuele vragen te beantwoorden en/of een gesprek aan te knopen 
Persoonsgegevens:❑  Voornaam❑  E-mail 
❑  Achternaam❑  Adres 
❑  Bedrijfsnaam❑ Telefoonnummer 
❑  Aard van het verzoek/vrijwillig verstrekte informatie    
Rechtsgrond:Toestemming 
Bewaartermijn:Tot één (1) jaar na uw contact met FOOD HAPPINESS  
  Cookies
Wanneer u op onze Website surft, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verzamelen via cookies die op uw apparaat(en) zijn opgeslagen om de werking van de Website te optimaliseren. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie. 3.2             Uw onderneming is een actieve FOOD HAPPINESS klant[Deloitte4]  en/of uw onderneming is een geautoriseerde gebruiker van de webshop Algemene communicatie ondersteuning   Doel: Communicatie met en ondersteuning van klanten mogelijk maken   Persoonsgegevens: ❑  Voornaam ❑  E-mailadres   ❑  Achternaam ❑  Voorkeurstaal   ❑  Functie ❑  Vrijwillig verstrekte informatie   ❑  Telefoonnummer ❑  Onderneming ❑  Ondernemingsnummer ❑  Verkoper ❑  Adres ❑  BTW-nummer ❑  Zakenrelatie     Rechtsgrond: Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst   Bewaartermijn: Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en FOOD HAPPINESS Offertes | voorstellen   Doel: Opmaken van (bijkomende) offertes | voorstellen   Persoonsgegevens: ❑  Voornaam ❑  Onderneming   ❑  Achternaam ❑  E-mailadres   ❑  Adres ❑  Functie ❑  Ondernemingsnummer ❑  Zakenrelatie   ❑  BTW-nummer ❑  Telefoonnummer ❑  Voorkeurstaal     Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang   Bewaartermijn: Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en FOOD HAPPINESS     Instellen van uw FOOD HAPPINESS account in de Webshop   Doel: Instellen van uw account voor de FOOD HAPPINESS Webshop   Persoonsgegevens: ❑  Voornaam ❑  E-mail adres   ❑  Achternaam ❑  Telefoonnummer   ❑  Naam onderneming ❑  Login   Rechtsgrond: Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst   Bewaartermijn: Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en FOOD HAPPINESS Levering van de producten Doel: Het mogelijk maken van de levering door FOOD HAPPINESS van de bestelde producten Persoonsgegevens: ❑  Voornaam ❑  Onderneming ❑  Achternaam ❑  E-mailadres ❑  Adres ❑  BTW-nummer ❑  Functie ❑  Ondernemingsnummer ❑  Zakenrelatie ❑  Telefoonnummer ❑  Voorkeurstaal ❑  Verkoper Rechtsgrond: Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Bewaartermijn: Tot één (1) jaar na de levering van de producten   Facturatie Doel: Facturatie Persoonsgegevens: ❑  Voornaam ❑  Onderneming ❑  Achternaam ❑  E-mailadres ❑  Adres ❑  BTW-nummer ❑  Functie ❑  Ondernemingsnummer ❑  Zakenrelatie ❑  Telefoonnummer ❑  Voorkeurstaal ❑  Verkoper Rechtsgrond: Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Bewaartermijn: Tot zeven (7) jaar na de einde van het fiscaal jaar waarin de factuur werd uitgeschreven   3.3   U (wenst) (ontvangt) updates en nieuwsbrieven met betrekking tot diensten en producten van FOOD HAPPINESS (te ontvangen)
De FOOD HAPPINESS nieuwsbrief | update 
Doel:Het verstrekken van meer informatie over de producten die FOOD HAPPINESS verkoopt 
Persoonsgegevens:❑  E-mailadres  
   
Rechtsgrond:Toestemming of, indien u klant of partner van FOOD HAPPINESS bent, rechtmatig belang 
Bewaartermijn:Totdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel (cfr. Sectie 8 – “Recht van bezwaar“)   

3.4   U bent een prospect en/of zoekt een commerciële relatie met FOOD HAPPINESS

Algemene communicatie met FOOD HAPPINESS & prospecteren door FOOD HAPPINESS
Doel:Kwaliteitsgesprekken voeren (via mail, telefoon of zakelijke social media kanalen) waarin FOOD HAPPINESS meer informatie geeft over haar producten 
Persoonsgegevens:❑  Voornaam❑  E-mail adres 
❑  Achternaam❑  Telefoonnummer 
❑  Naam onderneming❑  Land 
❑  Type industrie / sector❑  Voorkeurstaal 
 ❑  Sociale media / zakelijk kanaal❑  Vrijwillig verstrekte informatie 
Rechtsgrond:Gerechtvaardigd belang 
Bewaartermijn:Tot u hebt gevraagd niet langer door FOOD HAPPINESS gecontacteerd te worden of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FOOD HAPPINESS, indien dit eerder is ( + controleperiode van zes maanden) 
Registreren voor | deelnemen aan een FOOD HAPPINESS (netwerk) evenement 
Doel:Een overzicht krijgen van de deelnemers aan het evenement, alsook een follow-up communicatie na het evenement.
Persoonsgegevens:❑  Voornaam❑  E-mail adres
❑  Achternaam❑  Naam onderneming
Rechtsgrond:Toestemming
Bewaartermijn:Tot u hebt gevraagd niet langer door FOOD HAPPINESS gecontacteerd te worden of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FOOD HAPPINESS, indien dit eerder is ( + controleperiode van zes maanden)  

3.5             U bent | uw onderneming is een partner of leverancier van FOOD HAPPINESS

Algemene communicatie en leveren van diensten
Doel:Communiceren in het kader van onze commerciële relatie
Persoonsgegevens:❑  Voornaam❑  E-mailadres
❑  Achternaam❑  Telefoonnummer
❑  Onderneming❑  Voorkeurstaal
❑  Functie❑  Vrijwillig verstrekte informatie
Rechtsgrond:Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn:Voor de duur van uw commerciële relatie met FOOD HAPPINESS en in ieder geval overeenkomstig de eventueel met FOOD HAPPINESS gesloten overeenkomsten
Facturatie
Doel:Om uw facturen voor de geleverde diensten te betalen (incl. bijbehorende communicatie)
Persoonsgegevens:❑  Voornaam❑  Onderneming
❑  Achternaam❑  E-mailadres
❑  Adres❑  BTW-nummer
❑  Functie 
Rechtsgrond:Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn:Voor de duur van uw commerciële relatie met FOOD HAPPINESS en in ieder geval overeenkomstig de eventueel met FOOD HAPPINESS gesloten (verwerkings)overeenkomsten

4       Rechtsgrond

Meer informatie over de toepasselijke grondslag voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in Sectie 3 hierboven.

In het geval dat de rechtsgrond voor de verwerking een gerechtvaardigd belang is, zal FOOD HAPPINESS altijd (i) beoordelen of dit in verhouding staat tot het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt; en, (ii) rekening houden met uw redelijke verwachtingen en zorgen voor een evenwicht met uw fundamentele rechten en vrijheden. Indien wij dit niet kunnen garanderen, zullen wij stoppen met het opslaan | gebruiken van uw persoonsgegevens of zullen wij een nieuwe rechtsgrond vaststellen.

5       Bewaartermijnen

Meer informatie over de toepasselijke bewaartermijnen voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in Sectie 3 hierboven.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is op grond van (i) de wet of (ii) door de naleving van andere regelgeving, bewaart FOOD HAPPINESS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals hierboven beschreven onder Sectie 3.

6       Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

6.1   Verbonden ondernemingen FOOD HAPPINESS

FOOD HAPPINESS kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan haar verbonden ondernemingen in het kader van ondersteuning of ondersteunende diensten.

6.2   Andere derde partijen

FOOD HAPPINESS zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden te realiseren. In dit verband kunnen (sommige van) uw persoonsgegevens worden verstrekt aan:

ü  Betalingsproviders (bv. om de betaling te verwerken of het witwassen van geld of fraude op te sporen/te voorkomen);
ü  Software en cloud providers (om hosting van (de gegevens in) de Webshop te faciliteren);
ü  Freelancers of andere dienstverleners (b.v. om te helpen bij de ontwikkeling van de Website en/of Webshop).

Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat de nodige contracten of soortgelijke juridisch bindende handelingen zijn opgesteld om te waarborgen dat deze derden uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Privacywetgeving (bijv. artikel 28 AVG).

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven:

ü  aan bevoegde autoriteiten: bijvoorbeeld omdat (i) wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken op grond van de wet of in het kader van (toekomstige) gerechtelijke procedures, of (ii) dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen; of
ü  in het kader van fusies en overnames: dat wil zeggen, indien FOOD HAPPINESS of het merendeel van haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die FOOD HAPPINESS heeft verzameld – één van de overgedragen activa kunnen zijn.

7       Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In het geval dat een van de bovengenoemde derde partijen of andere ontvangers zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zal FOOD HAPPINESS ervoor zorgen dat een of meer van de opgesomde door de EU goedgekeurde waarborgen van kracht zijn:

ü  Europese Commissie adequaatheidsbesluit;
ü  Overeenkomst inzake gegevensoverdracht (cfr. de modelcontractbepalingen zoals bepaald in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Europese Commissie van 4 juni 2021, met inbegrip van de uitvoering van een effectbeoordeling van de overdracht);
ü  Bindende bedrijfsvoorschriften; of,
ü  certificeringsmechanismen.

8       Uw privacy rechten

De Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten over uw persoonlijke gegevens ten opzichte van FOOD HAPPINESS. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in Sectie 12, en door gebruik te maken van het Formulier rechten als betrokkene (zie aan het einde van deze Sectie 8).

Toegang:u kunt vragen om bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Als dat het geval is, kunt u ons vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst;
Rechtzetting:u kunt ons vragen om informatie die volgens u onjuist of onvolledig is, te corrigeren of aan te vullen;
Wissen:u kunt ons vragen om, onder bepaalde voorwaarden, uw persoonsgegevens te wissen. Wij wijzen u erop dat in deze context bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn en/of niet meer kunnen worden verleend.
Bezwaar:u kunt onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Beperking van verwerking:u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, tenzij wij gerechtvaardigde belangen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen.
Overdraagbaarheid van data:     Indienen klacht:u kunt ons vragen uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie over te dragen, of rechtstreeks aan u in een gangbaar gestructureerd formaat dat door een automatisch apparaat kan worden gelezen. U kunt een klacht indienen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Updates | Nieuwsbrieven. U kunt uw communicatievoorkeuren altijd wijzigen in het FOOD HAPPINESS Communicatievoorkeurencentrum (u vindt een unieke link in de voettekst van elke SPUNTINI communicatie). Indien u geen van onze SPUNTINI communicatie meer wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen deze direct marketing communicatie door (i) gebruik te maken van het Formulier rechten als betrokkene (zoals hierboven aangegeven); of (ii) door aan te geven “Ja, ik maak bezwaar” in ons Communicatievoorkeurencentrum (zoals hierboven aangegeven). Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor FOOD HAPPINESS communicatie. Dit gebeurt kosteloos.

U kunt het “Formulier rechten als betrokkene hier downloaden.

9       Beveiliging

FOOD HAPPINESS verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Niettegenstaande de controles die FOOD HAPPINESS uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, kan een onfeilbaar niveau van beveiliging niet worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van overdracht of verzending via het internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, zijn wij niet in staat absolute beveiliging te garanderen.

Tenslotte zal de beveiliging van uw account ook gedeeltelijk afhangen van de vertrouwelijkheid en complexiteit van uw wachtwoord. FOOD HAPPINESS zal u nooit om uw wachtwoord vragen, wat betekent dat u dit nooit persoonlijk hoeft mee te delen. FOOD HAPPINESS raadt u dan ook ten sterkste aan om, indien u constateert dat iemand zich toegang heeft verschaft tot uw account, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en contact met ons op te nemen.

10    Update

Wij hebben het recht om deze Privacy Policy bij te werken door een nieuwe versie op de Websites te plaatsen, waarbij wij de revisiedatum bovenaan deze Privacy Policy zullen vermelden. Als zodanig is het sterk aanbevolen om regelmatig de Website(s) en de pagina’s met de Privacy Policy te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

11    Klachten?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins behandelen of beveiligen? Het spijt ons dat te horen en wij zijn bereid alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen. Neemt u alstublieft contact met ons op zoals hierboven aangegeven.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of de gegevensbeschermingsautoriteit van (i) uw woonplaats of (ii) uw werkplaats) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving. U kunt een e-mail sturen naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verstrekt (http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact).

12    Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve FOOD HAPPINESS dan te contacteren op: